ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Ο Σκαλκώτας που δεν γνωρίζουμε», “Τα Νέα, Βιβλιοδρόμιο”, 24.02.2023

Τελικά όμως το βιβλίο κρίνεται από τις λέξεις που το συναποτελούν και το βιβλίο αυτό αξίζει να διαβαστεί και να κριθεί για το εξαιρετικό περιεχόμενό του. Περισσότερα...