ΚΡΙΤΙΚΗ Κωνσταντίνος Μούσσας, Αδιάβλητα πάθη και υποστατικές ιδιότητες, “Fractalart.gr”, 22.02.2022

Ο ποιητής αποκαλύπτεται όλος εδώ. Με όλη τη σάρκα και το πνεύμα του. Κι όχι μόνον αυτός που μας παρουσιάζονταν στην ποίησή του. Περισσότερα...