ΚΡΙΤΙΚΗ Ροζαλί Σινοπούλου Αυτό που μένει ζωντανό, “The Books' Journal”, Τεύχος 151 - Μάρτιος 2024

Ο τίτλος αποκαλύπτεται, έτσι, περισσότερο από εύστοχος: όλες οι ψηφίδες του μωσαϊκού τούτου του βιβλίου δείχνουν προς το υπόλειμμα, δείχνουν προς αυτό που μένει τελικά από το παρελθόν, από τον άλλο, από τον εαυτό. Ήρωες, ηρωίδες, ζώα και πράγματα προσπαθούν να κρατηθούν από τον εαυτό τους κι από τους άλλους τους, να ανακαλύψουν και να στηριχθούν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μα που πάντα φαίνεται να διαφεύγει. Σε αυτό το μικρό ανθρώπινο δράμα (γιατί σίγουρα δεν πρόκειται για κωμωδία) όλα, μα όλα, προσπαθούν να γαντζωθούν πάνω σε «ό,τι δεν έχει πεθάνει». Περισσότερα...