ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Σύσση Καπλάνη, “Χαρτιά υιοθεσίας”, της Τζάκι Κέι, Εκδόσεις Loggia, “Δεύτερο Πρόγραμμα, Με μια αγκαλιά βιβλία”, 13.01.2024

Το Σάββατο, 13.01.2024, στις 16:00 η Σύσση Καπλάνη θα «ξεφύλλισε» το εκτενές αφηγηματικό ποίημα «Χαρτιά υιοθεσίας» της Τζάκι Κέι, μετάφραση Μαρία Μπλάνα. Περισσότερα...