ΚΡΙΤΙΚΗ Χρήστος Κατσέας, «Τὸ Κυπαρίσσι τοῦ βυθοῦ» τοῦ Νίκου Κορνήλιου , “Χristoskatseas.blog”, 19.11.2023

Ἡ περιγραφὴ τοῦ πονήματος μὲ τὰ ποιήματα τοῦ Νίκου Κορνήλιου ἀναδεικνύει μιὰ ἐνδιαφέρουσα πορεία δημιουργικότητας ποὺ διασχίζει διάφορες ἐποχὲς καὶ περιόδους. Ὁ τρόπος ποὺ δομεῖ τὸ βιβλίο, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ πιὸ πρόσφατα ποιήματα καὶ φτάνοντας στὰ παλαιότερα, ἐπιτρέπει στὸν ἀναγνώστη νὰ ἀνακαλύψει τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴ συνέχεια τοῦ καλλιτεχνικοῦ τοῦ ταξιδιοῦ. Περισσότερα...