ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ξενοφών Μπρουντζάκης, 10 συγγραφείς προτείνουν 50 βιβλία για το καλοκαίρι, “Το Ποντίκι”, 23.07.2023

O Νικόλας Σεβαστάκης προτείνει το Dissipatio H.G. του Γκουίντο Μορσέλι, μετάφραση Μαρία Φραγκούλη. Περισσότερα...