ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αντώνης Φράγκος, Χιλιάδες σελίδες για το 2022 - Α' Μέρος, “Το Περιοδικό”, 31.12.2022

Πιστοί στην αναγνωστική παράδοση παραθέτουμε σε δυο συνέχειες βιβλία που διαβάσαμε, διαβάζουμε και θα διαβάσουμε. Ως συνήθως δεν υπάρχει αξιολογική κλίμακα ενώ περιοριζόμαστε σε λογοτεχνικής υφής έργα παντός είδους. Οι επιλογές είναι καθαρά προσωπικές και δεν χρωματίζονται από καταναγκασμούς και υποχρεώσεις -είναι free- lance. Εστιάζουμε περισσότερο σε μικρούς και μεσαίους ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους χωρίς να παραβλέπουμε τα ιδιαίτερα, κατά τη γνώμη μας, πονήματα των υπόλοιπων. Καθότι ο ιδρυματισμός του covid μας έστειλε για καλά στην κοιλάδα της λεκτικής απόλαυσης! Περισσότερα...