ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ιωάννης Κοντός, Tζάκι Κέι: «Υπάρχει ποίηση στη μουσική, και μουσική στην ποίηση», “Πόλη Κ”, 01.10.2023

I.Κ.: Γιατί υπήρξε πιο εύκολο ακόμα και να φανταστείτε τις άλλες φωνές, ενώ ήταν πιο δύσκολο να ανακαλύψετε τη δική σας;
Τζ. Κ.: Επειδή η δική μου ήταν υπερβολικά κοντά στην πραγματικότητα, νομίζω. Κατά την περίοδο της συγγραφής δεν είχα ακόμα συναντήσει τη βιολογική μου μητέρα, οπότε την φανταζόμουν. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, η φωνή της ηχούσε αιθέρια και παιχνιδιάρικη. Η φωνή της θετής μητέρας μου, από την άλλη, ήταν πολύ γήινη και γειωμένη. Η φωνή μου έπρεπε να μεταφέρει την ιστορία και τα γεγονότα, κι αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο τότε. Περισσότερα...