Πρώτη εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ